Little England - Družina
Little England - Základní škola ‎/ School

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Přijímací proces

Přijímací proces

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu: 6. 4. 2022

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu třídu prvního ročníku o maximální kapacitě 12 žáků.

Kritéria pro přijetí:                                                                                                     

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k individuálnímu zápisu. Při zápisu předškolních dětí zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního pohovoru, přednesu říkanky či písničky. Přihlížíme také ke skutečnosti, zda dítě navštěvovalo naše předškolní zařízení, či zda má v MŠ/ZŠ Little England Academy sourozence.

Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku (více info: přestup do 2.-4. třídy). Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena Smlouva o studiu. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i zákonných zástupců.

Zákonný zástupce k zápisu doloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a přihlášku ke studiu na základní škole (lze vyžádat nebo alternativně vyplnit online formulář) . Výsledky zápisu jsou oznámeny okamžitě. Děti jsou přijímány po absolvování zápisu a to do navýšení maximální kapacity třídy. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci následně doporučeně poštou, či při osobním převzetí.

Přestup do 2. až 4. třídy                                                                                                                               

U žáků, kteří přestupují z jiné školy do vyššího ročníku, zjišťujeme poznatky z předchozího ročníku a metody výuky především v matematice. Tj. zda bylo dítě vzděláváno dle metody prof. Hejného nebo klasickou metodou. (My využíváme k výuce matematiky metodu prof. Hejného, pokud je dítě vzděláváno prostřednictvím klasické metody, připravujeme pro něj individuální plán proto, aby se náš nový žák bezprostředně po přestupu v práci s novou metodou orientoval).  Žákovi je zadán rozřazovací test, doporučujeme také 3 dny „na zkoušku“. Zákonný zástupce poté podá Žádost o přestup. Přestup řešíme vždy individuálně a osobně se zákonnými zástupci a budoucími žáky. Přestup je možný jen v případě, že se v uvedeném ročníku uvolnilo místo, či pokud nebyla dosažena maximální schválená kapacita ZŠ.

Pro přihlášení i přestup do ZŠ použijte, prosím, tento Formulář

Školné

Školné je 10 500 Kč / měsíčně. Cena je konstantní po celý školní rok (od 1. 9. – 30. 6.) a zahrnuje ranní a odpolední družinu.

Cena nezahrnuje obědy a svačiny. Cena stravného je 100 Kč na den a vychází z aktuálních cen dodavatele. Jsme schopni zajistit i dietní stravu (intolerance na lepek, laktózu apod.)

V prázdninových měsících červenci a srpnu mohou žáci ZŠ využívat letní programovou nabídku Little England Academy za zvýhodněné školné.Reference

Little England, to jsou jesličky, mateřská škola a první stupeň základní školy, kde se v podstatě všichni znají. Rodinná atmosféra, malý počet dětí ve třídách (ve třetí třídě 7 dětí) a přátelský přístup pedagogického personálu dává dětem pocit domácí pohody. Přístup ...

Číst více
Pro dceru jsme hledali školu, která jí umožní rozvíjet se v tom, co jí jde, a bude ji zdokonalovat v tom, co jí nejde. Školu, která bude vyučovat v souvislostech tak, aby žáci rozuměli ...

Číst více
Mateřskou školu, základní školu 1.stupeň (aktuálně) a pevně věřím, že i plánovaný 2.stupeň můj syn absolvuje (absolvovat nadále bude) takřka od jejího zrodu. Volbu této vzdělávací instituce, po všech zkušenostech zpětně, jsem si v podstatě nijak pečlivěji promýšlet nemusela...

Číst více
Velmi oceňuji přístup, otevřenost a laskavost vyučujících, díky kterým se dcera do školy velmi těší.
Dále se mi líbí široký záběr aktivit po škole v rámci družiny...

Číst více