Little England - Družina
Little England - Družina / After School Club
CZ EN

Připravíme
Vaše dítě na následující
školní den

i na jazykovou zkoušku Cambridge

Program

Intenzivní výuka cizího jazyka spočívá v minimálně dvou hodinách různorodých aktivit denně, která probíhá pouze v anglickém jazyce. Z toho je značná část vedena rodilým mluvčím. Postupně dochází k osvojování pasivní slovní zásoby a děti jsou povzbuzovány k jejímu aktivnímu využití. Dále je vzdělávací část obohacena o metodu Jolly Phonics, která vede ke správnému nácviku výslovnosti a čtení v anglickém jazyce. Další náplní odpoledního programu je příprava na následující školní den. A ta již probíhá v českém jazyce pod dohledem pedagoga. K obohacení vzdělávacího programu mají děti k dispozici Interaktivní tabuli a iPady. Neopomínáme ani nutnost relaxace a odpočinku. Naše externí zázemí umožňuje každodenní sportovní aktivity na čerstvém vzduchu.Napsali o nás

Připravujeme
Reference pro tuto chvíli připravujeme...