Little England - Družina
Little England - Základní škola ‎/ School

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Reference

› Veronika Dhillon - duben 2021

Little England, to jsou jesličky, mateřská škola a první stupeň základní školy, kde se v podstatě všichni znají. Rodinná atmosféra, malý počet dětí ve třídách (ve třetí třídě 7 dětí) a přátelský přístup pedagogického personálu dává dětem pocit domácí pohody. Přístup pedagogů k dětem je velmi individuální. Není výjimkou, že se bystřejší děti z nižších ročníků mohou zapojit do výuky některých předmětů se staršími kamarády (matematika nebo angličtina). Angličtina je vyučována již v mateřské škole rodilým mluvčím a ve třetí třídě se přidává druhý cizí jazyk. Díky individuálnímu přístupu jsou hodiny angličtiny zajímavé jak pro děti, které s tímto jazykem zatím nemají zkušenost, tak pro děti z dvojjazyčných rodin (jako je naše).
Je úžasné vidět, jak synovi září oči, když mi líčí, co všechno ve škole zažívá: hraní na zobcovou flétnu, lego robotika, návštěvy v Národním divadle, procházky po Praze i po krásné přírodě v okolí školy, dílničky, vaření dle vlastních receptů a spousta zajímavých projektů, na kterých děti pracují společně a učí se tak pomáhat jeden druhému, diskutovat o možných řešeních a spolupracovat. Syn absolvoval MŠ jinde, takže v první třídě nikoho neznal. Během týdne měl ale nové kamarády a milovanou paní učitelku. A po téměř třech letech v Little England? Máme doma sebevědomého, ale k okolí vnímavého žáčka, který nemá nejmenší problém vyjádřit svůj názor a obhájit si ho. Dokáže ocenit práci druhých, netrpí předsudky a ví, že když udělá chybu, není to konec světa ani ostuda, ale šance se naučit něco nového. A to je z velké části zásluha Little England.

› Pavlína Najfusová - duben 2021

Pro dceru jsme hledali školu, která jí umožní rozvíjet se v tom, co jí jde, a bude ji zdokonalovat v tom, co jí nejde. Školu, která bude vyučovat v souvislostech tak, aby žáci rozuměli tomu, co se ve škole učí, ne jen aby to zvládli opakovat, školu, která vede děti k týmové práci a pomáhá jim utvářet dobré mezilidské vztahy, podporuje v nich tvůrčího ducha a klade důraz na vytváření vlastních řešení a názorů. Školu, kterou zajímá, jak to vidí rodiče. Myslím, že jsme ji našli!

Dalším přínosem je výuka angličtiny s rodilým mluvčím v tématických týdnech, ve kterých se děti dozvídají další informace nad rámec běžné výuky. Velmi oceňujeme přátelskou atmosféru, vstřícnou komunikaci s vedením školy i učitelkami, které jejich práce baví, což je vidět na výsledcích i spokojenosti našich dětí.

PavlínaReference

Little England, to jsou jesličky, mateřská škola a první stupeň základní školy, kde se v podstatě všichni znají. Rodinná atmosféra, malý počet dětí ve třídách (ve třetí třídě 7 dětí) a přátelský přístup pedagogického personálu dává dětem pocit domácí pohody. Přístup ...

Číst více
Pro dceru jsme hledali školu, která jí umožní rozvíjet se v tom, co jí jde, a bude ji zdokonalovat v tom, co jí nejde. Školu, která bude vyučovat v souvislostech tak, aby žáci rozuměli ...

Číst více