Little England - Jesle
Little England - Jesle / Nursery
CZ EN

Naše péče
vykouzlí Vašim dětem
úsměv na tváři

…a Vám zaručí klid

Vzdělávací program

Pro rané dětství je charakteristický prudký vývoj a schopnost rychle se učit. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a závislé jedna na druhé. Děti mají potřebu objevovat a neustále se učí něčemu novému. Jedním ze způsobů, který je pro ně zároveň nejpřirozenější, je hra. Během ní děti integrují již nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti, ujasňují si informace a zkoumají své okolí. A proto má v našich jeslích a mateřské škole Little England dětská hra stěžejní význam.

Náš vzdělávací program pro jesličky je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější vzdělávací metodické postupy, které integrují British National Curriculum (EYFS) a obsahují i prvky z programu Montessori. Spojením našeho vzdělávacího programu s podnětným prostředím a aktivním prožitkovým učením se nám daří úspěšně rozvíjet klíčové stránky vývoje dítěte, jeho schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat. Pravidelně provádíme hodnocení. Pedagogové vychází z pozorování dítěte při nejrůznějších činnostech a aktivitách a na základě toho velmi pečlivě a individuálně plánují další postupy vedoucí k rozvoji jednotlivých oblastí.

Oblasti rozvoje našeho vzdělávacího programu jsou:  

• osobnostní, sociální a emocionální rozvoj obsahuje např. adaptace na nové prostředí, budování vztahů, sebejistota apod.

• jazykový rozvoj obsahuje komunikaci, řeč, počáteční slovní zásobu, jak pasivní tak aktivní apod.

• rozvoj kreativity se zaměřuje na podporu a využití fantazii při různorodých činnostech

• fyzický rozvoj se týká hrubé a jemné motoriky, správných stravovacích a hygienických návyků apod.

• chápání okolního světa zahrnuje např. vztah k přírodě, okolní prostředí, seznamování se s moderními technologiemi

• rozvoj matematických představ obsahuje barvy, tvary, počítání, prostorovou orientaciNapsali o nás

Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více
Když jsem před rokem dostala nabídku zajímavé práce, přemýšlela jsem, jestli můžu svou tehdy 14 měsíční dcerku na pár dní v týdnu svěřit chůvě, a jak takovou chůvu vůbec v malém městě za Prahou najdu. Druhý den jsem náhodou objevila...

Číst více