Little England - Jesle
Little England - Jesle / Nursery
CZ EN

Naše péče
vykouzlí Vašim dětem
úsměv na tváři

…a Vám zaručí klid

Naše tematické dny

Naše tematická odpoledne jsou variantou zájmových kroužků. Každé odpoledne je zaměřeno na intenzivní rozvoj specifických dovedností, znalostí a schopností dětí a souvisí s aktuálním tématem. Takže například vždy v pondělí máme Hudebně – pohybové aktivity, v úterý Sportovně-relaxační aktivity, ve středu se věnujeme Kreativnímu tvoření, čtvrtek je naše Pohádkové odpoledne a v pátek vše uzavřeme Mým prvním počítáním. Do všech aktivit jsou děti zapojeny vlastním prožitkem.

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pondělního hudebně-pohybového odpoledne není pouze samotné zpívání písniček, ale vedeme děti ke vztahu k hudbě a schopnosti zapojit sluchové vnímání. Děti se učí např. rozpoznávat a hrát na různé hudební nástroje, vyjádřit hudbu pohybem apod.

SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ AKTIVITY

V rámci tohoto odpoledne se zaměřujeme na tělesný rozvoj dětí, hrubou motoriku a koordinaci. V rámci sportovních aktivit zároveň dochází k sociálně-emočnímu rozvoji, posílení svalových skupin a prohloubení fyzických dovedností.

KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Využíváme nejrůznější techniky a materiály podporující rozvoj kreativity dítěte. Dbáme na rozvoj jemné motoriky a podporujeme správné používání pomůcek. Důležitější než dokonalost výtvoru je fantazie a vlastní invence.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

Důraz klademe na rozvoj prvotních řečových dovedností a aktivní zapojení dětí do pohádkových příběhů. Při repetici pohádek děti zapojují mechanickou paměť‘.

MOJE PRVNÍ POČÍTÁNÍ

V neposlední řadě se zaměřujeme na rozvoj počátečních předmatematických představ dětí, jako jsou barvy, tvary, první počítání. V rámci těchto aktivit pravidelně používáme interaktivní tabuli.Napsali o nás

Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více
Když jsem před rokem dostala nabídku zajímavé práce, přemýšlela jsem, jestli můžu svou tehdy 14 měsíční dcerku na pár dní v týdnu svěřit chůvě, a jak takovou chůvu vůbec v malém městě za Prahou najdu. Druhý den jsem náhodou objevila...

Číst více