Mateřská škola

Soukromá mateřská škola Little England Academy

Našim posláním je vzbudit v dětech pozitivní vztah ke vzdělávání a podpořit jejich přirozenou zvídavost, tvořivost, dát prostor jejich fantazii. Naučit je být součástí kolektivu, ale zároveň schopnosti pracovat samostatně a umět se prosadit. Vycházíme z unikátního a praxí ověřeného vzdělávacího programu.

Zaměření školky

V naší soukromé mateřské škole Little England Academy chceme vytvořit takové prostředí, kde se Vaše děti budou cítit nejen bezpečně a šťastně, ale zároveň budou stimulovány a rozvíjeny všechny oblasti jejich osobnosti. Dalším předpokladem budoucího úspěchu je znalost anglického jazyka a určitá úroveň technického povědomí. Proto jsou i tyto dvě složky nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu. Věříme, že díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti předškolního vzdělávání a soustavné snaze o zvyšování kvality poskytované péče, budeme schopni připravit Vaše děti na nároky, které je v budoucnu čekají, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i v životě samotném.

Naše vize a poslání

Naší prioritou je rozvoj sociálně-emočních, fyzických a řečových dovedností dítěte, a také úzká spolupráce s rodinou. Dbáme na individuální zvláštnosti vývoje dětí a současně stimulujeme přirozenou zvídavost, která je hnacím motorem veškerého rozvoje. Mimo jiné již v tomto období života podporujeme prvotní kontakt s cizím jazykem. Pečlivě plánujeme týdenní program a jednotlivé aktivity, zaznamenáváme jednotlivé pokroky, o kterých vás pravidelně informujeme. Dále je naším posláním příprava dítěte na hladký přechod do procesu základního vzdělávání.

CO NÁS CHARAKTERIZUJE

Podnětné, prostorné a bezpečné prostředí v krásné a klidné lokalitě obce Úholičky. V docházkové vzdálenosti je k dispozici zámecký park, skvělá obecní knihovna, velká tělocvična, lanový park, sportovní hřiště a les.

Výuka anglického jazyka a výuka v anglickém jazyce s kvalifikovaným a zkušeným rodilým mluvčím. Anglický jazyk je poznáván v širším kontextu situací každodenního života dítěte skrze atraktivní, zábavné, názorné, činnostní učení (princip learning by doing aj.), přičemž nedochází k narušování vnímání struktur anglického jazyka soustavným překládáním do jazyka českého. 

Náš vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější metodické postupy, které integrují český Rámcově vzdělávací program, British National Curriculum (EYFS), obsahuje i prvky z programu Montessori a Začít spolu. Toto spojení nám umožňuje u dětí aktivně rozvíjet myšlení (kreativní i kritické), schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat.

Předškolák si může hrát, ale měl by znát…

Cílem celoročního projektu je systematická příprava na zvládnutí požadavků, které jsou na dítě kladeny při vstupu do první třídy.

Velké a světlé třídy. MŠ je plně vybavena tak, aby poskytovala moderní, kvalitní vzdělávání a zázemí, pro všechny své malé i velké klienty.

Každoroční tematické školky v přírodě, výlety, přespávání, projektové dny, zahradní slavnosti a mnoho dalších společných aktivit, které podporují nejen spolupráci rodičů a školy, ale napomáhají k vytvoření komunity a pocitu soudržnosti. 

školní rok 2024/2025

Přijímací proces

V případě zájmu Vás velmi rádi po předchozí domluvě přivítáme v Little England Academy a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Náš tým MŠ

Tým pedagogů s laskavým a profesionálním přístupem, který vždy hledá způsoby, aby „to či ono“ šlo, ne důvody, proč „to či ono“ nejde.

Lucie England

Majitelka a managerka vzdělávání

„Dobrodružná povaha se (kromě cestovaní) promítla do ambice spoluzaložit vlastní mateřskou školu, kterou jsem úspěšně s celým týmem rozšířila na 1. stupeň základní školy“

Lída

Ludmila Křížová, Dis.

Předškolní pedagog

„Lída vystudovala v Brně obor malby, grafiky a interiérový design, kde mimo jiné působila i jako učitelka výtvarné výchovy v ZUŠ. Práce s dětmi je její koníček a inspirace. To ji přimělo vystudovat VOŠP“

Ing. Zdenka Melterová

Asistentka pedagoga MŠ

„Zdenka již ve studentských letech ráda pracovala s dětmi. Vedla školní oddíly ZŠ, jezdila na letní tábory a také pracovala jako instruktorka plavání pro předškoláky“

Galerie MŠ

Našim cílem je nabídnout všem zájemcům nadstandartní péči, relevantní vzdělávací obsah, moderní školku, stimulující a podnětné prostředí a vybudovat komunitu, kde se „nosí“ hodnoty jako osobní zodpovědnost, integrita, kde je v pořádku udělat chybu a poučit se z ní.

Spolupracujeme