Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Vzdělávací program

Pro rané dětství je charakteristický prudký vývoj a schopnost rychle se učit. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a závislé jedna na druhé. Děti mají potřebu objevovat a neustále se učí něčemu novému. Jedním ze způsobů, který je pro ně zároveň nejpřirozenější, je hra. Během ní děti integrují již nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti, ujasňují si informace a zkoumají své okolí. A proto má v mateřské škole Little England dětská hra stěžejní význam.

Náš vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější metodické postupy, které integrují český Rámcově vzdělávací program, British National Curriculum (EYFS), obsahuje i prvky z programu Montessori a Začít spolu. Toto spojení nám umožňuje u dětí aktivně rozvíjet myšlení (kreativní i kritické), schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat.

Díky podnětnému prostředí a aktivnímu multisenzorickému učení dochází k rozvoji nejen mateřského jazyka, ale také angličtiny, kdy dítě rozvíjí svůj potenciál a současně schopnost se celoživotně učit jak v českém, tak i zahraničním prostředí. Pravidelně provádíme hodnocení rozvoje dítěte. Pedagogové vychází z pozorování dítěte při nejrůznějších činnostech a aktivitách a na základě toho velmi pečlivě a individuálně plánujídalší postupy vedoucí k rozvoji jednotlivých oblastí.

Náš vzdělávací program pro jesličky je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější vzdělávací metodické postupy, které integrují British National Curriculum (EYFS) a obsahují i prvky z programu Montessori. Spojením našeho vzdělávacího programu s podnětným prostředím a aktivním prožitkovým učením se nám daří úspěšně rozvíjet klíčové stránky vývoje dítěte, jeho schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat. Pravidelně provádíme hodnocení. Pedagogové vychází z pozorování dítěte při nejrůznějších činnostech a aktivitách a na základě toho velmi pečlivě a individuálně plánují další postupy vedoucí k rozvoji jednotlivých oblastí.

Oblasti rozvoje našeho vzdělávacího programu jsou:  

• osobnostní, sociální a emocionální rozvoj obsahuje např. budování vztahů, sebejistota, sebe-uvědomování, chápání vlastních pocitů apod.

• jazykový rozvoj obsahuje komunikaci, řeč, slovní zásobu, prvotní literární představy apod.

• rozvoj kreativity se zaměřuje na podporu a využití fantazii při různorodých činnostech

• fyzický rozvoj se týká hrubé a jemné motoriky, správných hygienických návyků apod.

• chápání okolního světa zahrnuje např. vztah k přírodě, okolní prostředí, moderní technologie

• rozvoj matematických představ obsahuje čísla, tvary, měření, prostorovou orientaci

Odpovědnost za výsledky

Naše odpovědnost spočívá v profesionálním vedení dětí a pečlivém sledování celkového rozvoje jejich osobnosti. Dvakrát ročně rodičům formou osobní schůzky poskytujeme informace týkající se hodnocení dítěte, jeho výkonů a dalších vzdělávacích cílů. V případě zájmu lze po předchozí domluvě sjednat osobní schůzku kdykoliv v průběhu školního roku.

 Reference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více