Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool
CZ EN

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Vzdělávací program

Pro rané dětství je charakteristický prudký vývoj a schopnost rychle se učit. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a závislé jedna na druhé. Děti mají potřebu objevovat a neustále se učí něčemu novému. Jedním ze způsobů, který je pro ně zároveň nejpřirozenější, je hra. Během ní děti integrují již nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti, ujasňují si informace a zkoumají své okolí. A proto má v mateřské škole Little England dětská hra stěžejní význam.

Náš vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější metodické postupy, které integrují český Rámcově vzdělávací program, British National Curriculum (EYFS), obsahuje i prvky z programu Montessori a Začít spolu. Toto spojení nám umožňuje u dětí aktivně rozvíjet myšlení (kreativní i kritické), schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat.

Díky podnětnému prostředí a aktivnímu multisenzorickému učení dochází k rozvoji nejen mateřského jazyka, ale také angličtiny, kdy dítě rozvíjí svůj potenciál a současně schopnost se celoživotně učit jak v českém, tak i zahraničním prostředí. Pravidelně provádíme hodnocení rozvoje dítěte. Pedagogové vychází z pozorování dítěte při nejrůznějších činnostech a aktivitách a na základě toho velmi pečlivě a individuálně plánujídalší postupy vedoucí k rozvoji jednotlivých oblastí.

Oblasti rozvoje našeho vzdělávacího programu jsou:  

• osobnostní, sociální a emocionální rozvoj obsahuje např. budování vztahů, sebejistota, sebe-uvědomování, chápání vlastních pocitů apod.

• jazykový rozvoj obsahuje komunikaci, řeč, slovní zásobu, prvotní literární představy apod.

• rozvoj kreativity se zaměřuje na podporu a využití fantazii při různorodých činnostech

• fyzický rozvoj se týká hrubé a jemné motoriky, správných hygienických návyků apod.

• chápání okolního světa zahrnuje např. vztah k přírodě, okolní prostředí, moderní technologie

• rozvoj matematických představ obsahuje čísla, tvary, měření, prostorovou orientaciReference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více