Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Dvojjazyčné vzdělávání

Hlavní filosofií Little England je příprava dětí na úspěšnou budoucnost, kdy zejména v oblasti dalšího vzdělávání jim znalost anglického jazyka tuto cestu usnadní. V rámci našeho dvojjazyčného programu je výuka cizího jazyka intenzivní, probíhá přirozeným způsobem, kdy se anglický jazyk stává nástrojem pro komunikaci, řešení problémů, hru atd. – tzv. obsahově a jazykově integrovaná výuka (CLIL - Content and Language Integrated Learning). Děti mají program organizovaný v českém a anglickém jazyce, vždy je přítomen český předškolní pedagog s vynikající znalostí anglického jazyka a výuka je několikrát týdně doplněna o přítomnost rodilého mluvčího. A protože jsme školou bilingvního charakteru, je pro nás stejně tak podstatné podporovat a rozvíjet znalost českého jazyka, slovní zásoby, správné výslovnosti a zároveň neopomínat české zvyklosti, kulturu a historii.

Náš dvojjazyčný program představuje příležitost jak pro děti z českých rodin, tak i děti z rodin bilingvních a zahraničních a je plnohodnotnou přípravou na jejich vstup do 1. třídy základních škol. Výuka obou jazyků probíhá v přirozeném a příjemném prostředí.Reference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více