Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool
CZ EN

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Obsah vzdělávání

Pro rané dětství je charakteristický prudký vývoj a schopnost rychle se učit. Malé dítě se rozvíjí po fyzické, intelektové, sociální i citové stránce. Všechny tyto oblasti jsou vzájemně provázané a závislé jedna na druhé. Děti mají potřebu objevovat a neustále se učí něčemu novému. Jedním ze způsobů, který je pro ně zároveň nejpřirozenější, je hra. Během ní děti integrují již nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti, ujasňují si informace a zkoumají své okolí. A proto má v našich jeslích a mateřské škole Little England dětská hra stěžejní význam.

Náš vzdělávací program pro jesličky je unikátní a praxí ověřený. Používáme nejmodernější vzdělávací metodické postupy, které integrují British National Curriculum (EYFS) a obsahují i prvky z programu Montessori. Spojením našeho vzdělávacího programu s podnětným prostředím a aktivním prožitkovým učením se nám daří úspěšně rozvíjet klíčové stránky vývoje dítěte, jeho schopnost zapojit se do kolektivu, komunikovat, hrát si i objevovat. Pravidelně provádíme hodnocení. Pedagogové vychází z pozorování dítěte při nejrůznějších činnostech a aktivitách a na základě toho velmi pečlivě a individuálně plánují další postupy vedoucí k rozvoji jednotlivých oblastí.

Oblasti rozvoje našeho vzdělávacího programu jsou:  

• osobnostní, sociální a emocionální rozvoj obsahuje např. adaptace na nové prostředí, budování vztahů, sebejistota apod.

• jazykový rozvoj obsahuje komunikaci, řeč, počáteční slovní zásobu, jak pasivní tak aktivní apod.

• rozvoj kreativity se zaměřuje na podporu a využití fantazii při různorodých činnostech

• fyzický rozvoj se týká hrubé a jemné motoriky, správných stravovacích a hygienických návyků apod

• chápání okolního světa zahrnuje např. vztah k přírodě, okolní prostředí, seznamování se s moderními technologiemi

• rozvoj matematických představ obsahuje barvy, tvary, počítání, prostorovou orientaciReference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více