Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Den v Little England

ROZVRH A POPIS AKTIVIT

7.00 – 9.00 Příchod dětí do školky a volná hra

Po ranním přivítání s paní učitelkou a kamarády mají děti možnost výběru nejrůznějších aktivit dle jejich přání. Společně si hrajeme, kreslíme, tvoříme, vyrábíme, modelujeme apod.

9.00 – 9.30 Hygiena, Svačinka

9.30 – 10.00 Ranní kruh

V rámci ranního kruhu si povídáme o novinkách, počasí a jak se nám daří. Zpíváme písničky, učíme se nová říkadla, procvičujeme si slovní zásobu a seznamujeme se s novými pojmy. Aktivně využíváme interaktivní tabuli a nejrůznější názorné pomůcky. Nedílnou součástí jsou i pohybové aktivita.

10.00 – 10.45 Řízená činnost dle hlavního tématu

Tato vzdělávací část souvisí s konkrétním tématem. Její součástí může být jak individuální práce s pedagogem, tak i skupinové aktivity. V této části dne děti aktivně využívají interaktivní tabuli a nejrůznější didaktické pomůcky.

10.45 – 11.45 Pobyt venku

K pobytu venku využíváme naši rozlehlou zahradu a prostornou zastřešenou terasu, což nám umožňuje trávit čas na čerstvém vzduchu téměř za každého počasí.

11.45 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd a základy stolování

12.00 – 12.30 Oběd, hygiena, odchody a příchody

Součástí přípravy na oběd a svačinky je také vedení dětí ke správným stolovacím návykům a samostatnosti. Aktivně zapojujeme děti například do prostírání stolečků, úklidu, pravidelné hygieny po obědě. V dětech budujeme pozitivní vztah ke zdravému stravování.

12.45 – 13.00 Čtení pohádky

Tento čas je pravidelně vymezen ke čtení pohádek a příběhů. Snažíme se takto u dětí vzbudit zájem o knihu a její hodnotu.

13.00 – 13.30 Relaxace (starší děti)

13.30 – 14.30 Klidové aktivity, individuální práce, předškolní příprava

13.00 – 14.30 Spánek (mladší děti)

14.30 – 15.00 Hygiena, Svačinka

15.00 – 16.00 Tematická odpoledne (Hudebně-pohybové, Matematicko-vědecké, Kreativní tvoření, Literárně-dramatické, Sportovně-relaxační)

Naše tematická odpoledne jsou variantou zájmových kroužků. Každé odpoledne je zaměřeno na intenzivní rozvoj specifických dovedností, znalostí a schopností dětí a souvisí s aktuálním tématem.

16.00 – 17.00 Volná hra, pobyt na zahradě

17.00 – 17.15 Hygiena, Svačinka

17.15 – 17:30 RozcházeníReference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více