Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Naše tematické dny

Naše tematická odpoledne jsou variantou zájmových kroužků. Každé odpoledne je zaměřeno na intenzivní rozvoj specifických dovedností, znalostí a schopností dětí a souvisí s aktuálním tématem. Takže například vždy v pondělí máme Hudebně - pohybové aktivity, v úterý Matematicko - vědecké aktivity, ve středu se věnujeme Kreativnímu tvoření, čtvrtek je zaměřen na Literárně - dramatické činnosti a v pátek vše uzavřeme Sportovně - relaxačním odpolednem. Do všech aktivit jsou děti zapojeny vlastním prožitkem.

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ AKTIVITY

Náplní pondělního hudebně-pohybového odpoledne není pouze samotné zpívání písniček, ale vedeme děti ke vztahu k hudbě a schopnosti intenzivně zapojit sluchové vnímání. Děti se učí např. rozpoznávat a hrát na různé hudební nástroje, určit vysoký a nízký tón, vyjádřit hudbu pohybem apod.

MATEMATICKO - VĚDECKÉ AKTIVITY

V rámci tohoto odpoledne využíváme prostor naší laboratoře, nejrůznějších matematicko-didaktických pomůcek, iPadů, ale součástí je i naše vědecké bádání na zahradě a v okolí školky. Náplní je především rozvoj polytechnických, před-matematických dovedností a logického myšlení.

KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Využíváme nejrůznější techniky a materiály podporující rozvoj kreativity dítěte. Dbáme na rozvoj jemné motoriky a podporujeme správné používání pomůcek. Důležitější než dokonalost výtvoru je fantazie a vlastní invence.

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉ AKTIVITY

Důraz klademe na rozvoj řečových dovedností a správnou výslovnost. Děti zapojují mechanickou pamět‘, fantazii a kreativitu při práci s příběhem. Dramatickým ztvárněním dochází ke kultivaci řečového projevu a sebeprezentaci.

SPORTOVNĚ - RELAXAČNÍ AKTIVITY

V neposlední řadě se zaměřujeme na tělesný rozvoj dětí, hrubou motoriku a koordinaci. V rámci sportovních aktivit zároveň dochází k sociálně-emočnímu rozvoji. Proto podporujeme zdravou ctižádost dětí, odvahu i smysl pro fair play.Reference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více