Little England - Mateřská škola
Little England - Mateřská škola / Preschool

Naším cílem je pomoci
Vašim dětem vybudovat co
nejpevnější základy

…pro jejich budoucnost

Předškolní příprava

Předškolák si může hrát, ale měl by také znát…

Cílem celoročního projektu je systematická příprava na zvládnutí požadavků, které jsou na dítě kladeny při vstupu do první třídy. Každý předškolák má svůj pracovní sešit a před samotným zápisem do základní školy děti absolvují zápis „nanečisto“.

PREZENTACE

Záměrem je rozvíjení a prohlubování

 vědomostí, schopností a dovedností v hrubé i jemné motorice, grafomotorice, zrakovém, sluchovém a prostorovém vnímání, matematických představách, komunikaci

 schopnosti záměrné pozornosti a soustředění

 volních vlastností

 vytvoření správných pracovních návyků

Probíhá formou pravidelných lekcí s danou strukturou, jejichž náplní jsou pohybové činnosti, hudební a rytmické prvky, práce s pracovním sešitem a psacím náčiním. Součástí je spolupráce s rodiči formou dobrovolných doplňkových úkolů. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme také na řečovou prevenci formou procvičování motoriky mluvidel a seznamování se s jednotlivými hláskami.Reference

Od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili do prostor školky Little England jsme věděli, že je to „to pravé“ pro našeho syna! Bylo to v době, kdy školička byla teprve ve svých začátcích, ale přesto perfektně připravena, jak profesionálním týmem pedagogů...

Číst více
Při první návštěvě Little England mě velmi mile překvapilo množství místa a světla, které prostředí školky a jesliček nabízí, a take přístup učitelek byl na první pohled skvělý. Naše děti začali navštěvovat školku a jesle hned první školní den 2. 9. 2015...

Číst více